Vol 19, No 7 (2018)

Table of Contents

Articles

Chang Ruan, Jianxin Wang, Jiawei Huang, Yi Pan, Naixue Xiong
PDF
1961-1972
Chiao-Shan Chen, Hsi-Peng Lu, Ren-Chuen Tzou
PDF
1973-1982
Morteza Jamalzadeh, Lin-Dar Ong, Mohammad Nazri Bin Mohd Nor
PDF
1983-1991
YangMin Lee, JaeKee Lee
PDF
1993-2007
Meiling Zhu, Chen Liu, Jianwu Wang, Yanbo Han
PDF
2009-2021
Zhiyan Xu, Libing Wu, Yongjun Ren, Debiao He
PDF
2023-2033
Diego Sánchez-de-Rivera, Ramón Alcarria, Diego Martín, Gabriel Huecas
PDF
2035-2046
Zuyuan Zhang, Fangming Shao
PDF
2047-2055
Caixue Zhou, Zongmin Cui, Guangyong Gao
PDF
2057-2068
Yun Liu, Chaoran Li, Jing Zhang, Qing Liu
PDF
2069-2077
Shufen Liu, Xuejun Ma, Zhixiang Hou
PDF
2079-2087
Dahui Li, Qi Fan
PDF
2089-2095
Jing-ning Chen, Fen-lin Liu, Ya-feng Shi, Xiangyang Luo
PDF
2097-2110
R. Shankar, E. Ilavarasan
PDF
2111-2124
Shuang Liu, Liejun Wang, Jiwei Qin, Yan Guo, Hang Zuo
PDF
2125-2134
Shu-Ching Wang, Mao-Lun Chiang, Kuo-Qin Yan, Yao-Te Tsai
PDF
2135-2145
Lei Liang, Jeng-Shyang Pan, Yongjun Zhuang
PDF
2147-2154
Reza Malekian, Arnav Thakur, Lakshmi Nair, Christian Fischer Pedersen
PDF
2155-2162
Pang-Wei Tsai, Wai-Hong Fong, Wu-Hsien Chang, Chu-Sing Yang
PDF
2163-2175
Juanjuan Zhang, Jinglin Li, Qibo Sun, Ao Zhou
PDF
2177-2186
Cheng Zhan, Zhe Wen, Fuyuan Xiao, Siqi Chen
PDF
2187-2196
Neng-Chung Wang, Yung-Kuei Chiang, Chih-Hung Hsieh
PDF
2197-2205
Qi Cui, Zhili Zhou, Chengsheng Yuan, Xingming Sun, Q. M. Jonathan Wu
PDF
2207-2214
Bin Zhang, Donghong Qin, Xingchun Diao, Kun Ding, Hao Yan
PDF
2215-2226
Wenying Zheng, Ziyuan Gui, Dengzhi Liu, Xiong Li, Bing Chen
PDF
2227-2234
Suman Paul, Malay Kumar Pandit
PDF
2235-2243