Vol 25, No 1 (2024)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Liang-Wen Ji, Sheng-Joue Young, Siu-Tsen Shen, Stephen D. Prior
PDF
1-2
Kuo-Hsun Wen, Xinyi Chen, Cheng-Cheong Lei
PDF
3-14
Xizhi Zhang, Huan Ding, YuXi Xie
PDF
15-25
Hong-Yi Pai, Ching-Huang Wang, Yi-Chen Lai
PDF
27-36
Po-Yuan Su, Chung-Ho Su, Chao-Ming Wang, Kuo-Kuang Fan
PDF
37-49
Manhai Li, Xunyi Zheng
PDF
51-59
Shu-Chuan Chu, Ting-Ting Wang, Ali Riza Yildiz, Jeng-Shyang Pan
PDF
61-78
Zhichao Yang, Yan Kong, Chih-Hsien Hsia
PDF
79-86
Deepak Gupta, Rakesh Rathi
PDF
87-104
Zhongxiang Zhan, Sai Ji, Wenying Zheng, Dengzhi Liu
PDF
105-116
Javier Carrillo-Mondéjar, José Roldán-Gómez, Juan Manuel Castelo Gómez, Sergio Ruiz Villafranca, Guillermo Suarez-Tangil
PDF
117-127
Juan J. López-Jiménez, José A. García-Berná, Sofia Ouhbi, Begoña Moros Valle, José L. Fernández-Alemán
PDF
129-146
Xiaoxue Wu, Shuqi Zuo, Shiyu Weng, Yongkang Jiang, Hao Huang
PDF
147-155
Yan Zhang, Wei Wei
PDF
157-165
Hsiang-Hua Hung, Jiann-Liang Chen, Yi-Wei Ma
PDF
167-173