Vol 15, No 7 (2014)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Chih-Hsien Hsia
PDF
1083-1090
Chin-Chen Chang, Chin-Yu Sun, Shih-Chang Chang
PDF
1091-1100
I-Hui Pan, Te-Jen Chang, Ping-Sheng Huang
PDF
1101-1109
Chih-Pin Freg, Tien-Yan Ma, Kuo-Yang Tseng, Wei-Tsong Lee, Ting-Wei Hou
PDF
1111-1120
Wei-Kuang Lai, Mei-Tso Lin, Yuh-Chung Lin, Ya-Lin Jhuang
PDF
1121-1132
Yuxin Ye, Zhaolong Zhu, Dantong Ouyang, Xianji Cui
PDF
1133-1142
Bo Shen, Ning-Wei Wang, Hui-Huai Qiu
PDF
1143-1150
Young-Sik Jeong, Hyun-Woo Kim, Doo-Soon Park, Jong Hyuk Park
PDF
1151-1159
Chia-Sui Wang, Tsung Han Lee, Long-Jyi Yeh
PDF
1163-1168
Ko-Chun Chen, Yuh-Ming Cheng
PDF
1169-1177
Wan-Jie Cheng, Yi-Te Chiang, Fan-Ren Chang
PDF
1179-1182
Jih-Fu Tu, Chih-Yung Chen
PDF
1183-1189
Pin-Chang Chen, Tian-Syung Lan, Shu-Chun Chiu, Yu-Hua Lan
PDF
1191-1194
Chung-Ho Su, Kuo-Kuang Fan
PDF
1197-1208
Chih-Ming Chiu, Shao-Shin Hung, Jyh-Jong Tsay, Kuo-Kuang Fan, Der-Chian Tsaih
PDF
1209-1215
Kun-Chieh Wang
PDF
1217-1225