Vol 24, No 4 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Wei-Yan Chang, Prathibha Soma, Huan Chen, Hsuan Chang, Chun-Wei Tsai
PDF
825-836
Xiaopeng Wang, Shu-Chuan Chu, Václav Snášel, Hisham A. Shehadeh, Jeng-Shyang Pan
PDF
837-848
Yi-Ting Huang, Wan-Hui Lee, Jen-Hui Tsai
PDF
849-860
Guojun Wang, Huijie Yang
PDF
861-870
Bao-Wei Zhang, Lin Xu, Yong-Hua Wang
PDF
871-880
Sun-Woo Yun, Eun-Young Lee, Il-Gu Lee
PDF
881-891
Jinhyeok Jang, Yoonju Oh, Gwonsang Ryu, Daeseon Choi
PDF
893-903
Yaru Zhang
PDF
905-913
Dan Zhang, Tingjie Lu, Wenyu Zhang, Chenxing Yang
PDF
915-922
Wei Wei, Wei Liu, Beibei Zhang, Rafał Scherer, Robertas Damasevicius
PDF
923-930
Siwei Zhou, Yinghuai Yu, Xiaohong Peng
PDF
931-943
Fang Xie, Jing-Liang Chen, Yi Zhu, Hong-Yan Zheng
PDF
945-953
Wenge Le, Yong Wang, Cuiyun Gao, Liangfen Wei, Fei Yang
PDF
955-964
Changsheng Du, Yong Li, Ming Wen
PDF
965-973
Yubin Qu, Tie Bao, Meng Yuan, Long Li
PDF
975-987
Ganyi Tang, Lili Fan, Jianguo Shi, Jingjing Tan, Guifu Lu
PDF
989-1000
Ziyuan Wang, Jinwu Guo, Dexin Bu, Chongchong Shi
PDF
1001-1008
Azragul Yusup, Degang Chen, Yifei Ge, Hongliang Mao, Nujian Wang
PDF
1009-1016