Vol 15, No 5 (2014)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Zhang-Bing Zhou, Deng Zhao, Lei Shu, Han-Chieh Chao
PDF
699-712
Ilsun You, Yi-Li Huang, Fang-Yie Leu, Jung-Chun Liu, Lih-Jiun Lo
PDF
713-726
Tsung-I Chuang, Wei-Ning Yang, Nai-Wei Lo
PDF
727-732
Hsi-Peng Lu, Shih-Wu Liang
PDF
733-749
Hsien-Tsung Chang, Yi-Min Chang, Sheng-Yuan Chen
PDF
751-759
Yu-Chi Chang, Tsan-Pin Wang
PDF
761-771
Ruoyu Du, Raja Majid Mehmood, Hyo-Jong Lee
PDF
775-782
Fazal-e-Amin , Abdullah S. Alghamdi
PDF
783-792
Aneel Rahim, Paul Malone, Abdullah Sharaf Alghamdi
PDF
793-800
Ihsan Ullah, Hatim Aboalsamh, Muhammad Hussain, Ghulam Muhammad, George Bebis
PDF
801-811
Zhi-Feng Xiao, Yang Xiao, Hui Chen
PDF
813-822
Yu-Zhong Chen, Yu-Min Luo, Guo-Long Chen, Wen-Zhong Guo
PDF
823-834
Zhi-Jun Fang, Juan Zhang, Wang-Gen Wan, Yu-Ming Fang
PDF
835-840
Yan-Zhen Qu, Qi-Kai Lu
PDF
841-852
Sheng-Hua Xu, Hong Zou
PDF
853-861
Zhao Wu, Zheng Wan, Yan-Nong Huang, Qiong Gu, Chun-Yang Hu, Zhong-Bo Wu
PDF
863-880