Vol 24, No 5 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Tiantian Miao, Chin-Feng Lai, Jian Shen, Baojun Liu, Chen Wang
PDF
1017-1025
Hsing-Han Liu, Sheng-Chih Ho, Tai-Hsiu Wu
PDF
1027-1041
Jovana Jović, Miroslava Raspopović Milić, Svetlana Cvetanović
PDF
1043-1054
Yang Zhou, Bing Yang, Dengzhi Liu
PDF
1055-1065
Yang Tang, Weiwei Liu, Saurabh Singh, Osama Alfarraj, Amr Tolba
PDF
1067-1077
Yu-Chung Huang, Qingyong Yang, Yu-Chun Huang, Jeng-Shyang Pan
PDF
1079-1087
Jian Li, Ze-Xi Wang, Rong Li, Guang-Jie Han, Jun-Hao Li
PDF
1089-1098
Hongyan Wan, Huan Jin, Qin Zheng, Weibo Li, Junwei Fang
PDF
1099-1111
Ziyang Weng, Shuhao Wang, Ziyu Zhang, Renyi Liu
PDF
1113-1121
Wen Ying, Mingwang Ou, Qichun Liang, Zhixia Yang, Man Zhao
PDF
1123-1130
Xinsheng Yang, Lianghuang He, Zhaoyue Zhang, Qiuqing Luo
PDF
1131-1139
Tao Du, Weina Fu
PDF
1141-1148
Zhihua Chen, Gautam Srivastava
PDF
1149-1157
Peng Sun, Ruizhe Zhang, Xiwei Qiu
PDF
1159-1167
Fei Wang, Haijun Zhang
PDF
1169-1175