Vol 23, No 5 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Po-Sheng Chiu
919-925
Jeng-Shyang Pan, Qingyong Yang, Chin-Shiuh Shieh, Shu-Chuan Chu
927-945
Changyuan Xu, Cheng Zhan, Jingrui Liao, Bin Zeng
947-954
Sha Li, Xuan Chen
955-965
Jung-San Lee, Yun-Yi Fan, Hsin-Yu Lee, Gah Wee Yong, Ying-Chin Chen
967-980
Shyh-Wei Chen, Chun-Ju Tsai, Chia-Hui Liu, William Cheng-Chung Chu, Ching-Tsorng Tsai
981-988
Songlin Chen, Hong Wen, Jinsong Wu
989-996
Hsiu-Chen Tai, Shi-Hao Huang, Yao-Ching Huang, Wu-Chien Chien, I-Long Lin
997-1007
Pei-Hsuan Hsieh, Chun-Hua Lin
1009-1018
Xin Liu, Yang Xu, Gang Xu, Xiu-Bo Chen, Yu-Ling Chen
1019-1027
Changqing Zhao, Ling Xia Liao, Han-Chieh Chao, Roy Xiaorong Lai, Miao Zhang
1029-1040
Dun Cao, Dongwei Li, Osama Alfarraj, Amr Tolba
1041-1047
YeaSul Kim, YeEun Kim, Hwankuk Kim
1049-1060
Xiaobing Lin, Zhe Wu, Jianfa Chen, Lianfen Huang, Zhiyuan Shi
1061-1068
Yen-Wen Chen, Ji-Zheng You
1069-1075
Qing Yang, Ning Li, Shiyan Hu, Heyong Li, Jingwei Zhang
1077-1086
Yi-Wei Ma, Jiann-Liang Chen, Yu-Liang Tang, Kuan-Hung Lai
1087-1097
Zhihua Chen, Xiaolin Ju, Haochen Wang, Xiang Chen
1099-1107
Yanjun Li, Huan Huang, Qiang Geng, Xinwei Guo, Yuyu Yuan
1109-1116
Xiaopeng Xu, Chuancai Liu, Hongji Yang, Xiaochun Zhang
1117-1128
Pingyan Wang, Shaoying Liu, Ai Liu, Fatiha Zaidi
1129-1138
Zhentao Li, Shiyi Xie, Ying Zhang, Jie Hu
1139-1146
Zhixiang Li, Hongbin Jiang, Qixiang Mei, Zhao Li
1147-1154
Miaomiao Yang, Weizhi Liu, Wenxuan Zhang, Mei Wang, Xia Fang
1155-1161
Tao Li, Yu Wang, Zheng Zhang, Xuezhuan Zhao, Lishen Pei
1163-1172