Journal of Internet Technology


Journal Sponsorship

MOENDHU

The Journal of Internet Technology (JIT) accepts original technical articles in all disciplines of Internet Technology and Applications. JIT has been publishing articles since 2000 and open access since 2018. Manuscripts are submitted for review with the understanding that they have not been published elsewhere. Each author is advised to submit the manuscripts, typewritten, double-spaced, in ps, doc, or pdf formats to the executive editor for peer review. Original drawing need not be sent until the paper is accepted. Once accepted, the manuscript should be submitted as a Microsoft Word or other WORD-processing file and send it through electronic mail along with short biographies and photographs for all the authors. Authors need to pay the publication fee. The author(s) will be responsible for proof-reading the paper. All copyright ownership of the paper will belong to the Journal once it is published. There are six issues a year for this Journal and reviewing results will be provided within six month for most of the submitted manuscripts. Details of electronic submission are shown in the journal website.

Topics of interest to JIT include but not limited to:

 • Broadband Networks
 • Wireless Communication
 • Telecommunication Networks
 • Transportation Networks
 • UAV-assisted Networks
 • Satellite Communication
 • Quantum Internet
 • Network Management
 • Network Operating System (NOS)
 • Network Behavior Modeling
 • Security for Networks and Systems
 • Multimedia systems
 • Electronic service systems (Internet, Intranet, Extranet, E-Commerce, E-Business, E-Learning)
 • Cloud Computing / Fog Computing / Edge Computing
 • Internet of Things (IoT) and Internet of Everything (IoX)
 • Big Data for Networking
 • Fintech and Blockchain
 • Artificial Intelligence (AI) for Networking and Service (E-Commerce, E-Business, E-Learning)
 • Government or Staff Jobs Computerization
 • National Information Policy
 • Digital Library
 • Distance Learning
 • Innovative Applications of Network Technologies

Announcements

 

Special Issue: Trends in Quantum Computing and Future Applications

 

Submissions Deadline: November 05, 2022

Tentative Publication: December 31, 2023

 
Posted: 2021-11-24 More...
 

Special Issue: Intelligent Resource Management at the Edge for Future Web, Mobile and IoT Applications

 

Submission Deadline: August 20, 2022

Tentative Publication: December 2023

 
Posted: 2021-11-23 More...
 

Special Issue: Blockchain as a Services: Architecture, Networking and Applications

 

Submission Deadline: 25th October, 2022

Tentative Publication: December 2023

 
Posted: 2021-11-23 More...
 

Special Issue: Artificial Intelligence Assisted Industrial IoT for Machine Health Monitoring

 

Important Dates

Manuscript Submission Deadline: October 30, 2022

Tentative Publication: the 4th Quarter of 2023

 
Posted: 2021-11-18 More...
 

Special Issue: Advances in Federated Learning for Secure Internet of Things

 

Manuscript Submission Deadline Date: 05 June, 2022

Tentative Publication: the 4th Quarter of 2023

 

 
Posted: 2021-11-09 More...
 
More Announcements...

Vol 22, No 5 (2021)

Table of Contents

Articles

Jeng-Shyang Pan, Jiao Wang, Jinfeng Lai, Hao Luo, Shu-Chuan Chu
PDF
949-956
Wei Wei, Fan Gao, Rafał Scherer, Robertas Damasevicius, Dawid Połap
PDF
957-965
Xin You, Daxin Tian, Chen Liu, Xiaofeng Yu, Liangliang Song
PDF
967-978
Chang Wang, Jun Shen, Shichong Tan
PDF
979-989
Fangzhe Chen, Xuwei Fan, Jianpeng Li, Min Zou, Lianfen Huang
PDF
991-999
Qiang Chen, Linzhou Li
PDF
1001-1009
Chinenye Ezeh, Tao Ren, Yan-Jie Xu, Shi-Xiang Sun, Zhe Li
PDF
1011-1019
Che-Cheng Chang, Hong-Wen Wang, Yu-Xiang Zeng, Jin-Da Huang
PDF
1021-1031
Yao-Chiang Yang, Wei-Tsong Lee, Chih-Hsing Chen
PDF
1033-1054
Ling Xia Liao, Zhi Li, Han-Chieh Chao
PDF
1055-1068
Hoonyong Park, Jiyoon Kim, Sangmin Lee, Daniel Gerbi Duguma, Ilsun You
PDF
1069-1081
Ching-Hsien Hsu, Amir H. Alavi, Mianxiong Dong
PDF
1083-1084
Zhiqiang Xie, Xiaowei Zhang, Yingchun Xia, Jing Yang, Yu Xin
PDF
1085-1092
Xiaoxian Yang, Zhiyuan Tan, Yueshen Xu
PDF
1093-1094
Feifei Xu, Wenkai Zhang, Haizhou Du, Shanlin Zhou
PDF
1095-1107
Jiaze Sun, Nan Han, Jianbin Huang, Jiahui Deng, Yang Geng
PDF
1109-1118
Jia-Xing Wang, Si-Bin Gao, Cong-Er Yuan, Da-Peng Tan, Jing Fan
PDF
1119-1130
Shuo Chen, Songzhu Mei, Gangyong Jia, Youhuizi Li, Weihua Zhao
PDF
1131-1142
Jingwei Zhang, Jing Cheng, Ya Zhou, Qing Yang
PDF
1143-1155
Yu-Chi Chen, Rui Tanabe, Yujue Wang, Huy Kang Kim
PDF
1157-1158
Masayuki Fukumitsu, Shingo Hasegawa
PDF
1159-1170
Shuji Yamaguchi, Hidehito Gomi, Ryosuke Kobayashi, Rie Shigetomi Yamaguchi
PDF
1171-1183
Yi-Fan Tseng, Zi-Yuan Liu, Raylin Tso
PDF
1185-1197