Journal of Internet Technology


Journal Sponsorship

MOENDHU

The Journal of Internet Technology (JIT) accepts original technical articles in all disciplines of Internet Technology & Applications. Manuscripts are submitted for review with the understanding that they have not been published elsewhere. Each author is advised to submit the manuscripts, typewritten, double-spaced , in ps, doc, or pdf formats to the executive editor for review. Original drawing need not be sent until the paper is accepted. Once accepted, the manuscript should be submitted as a Microsoft Word or other WORD-processing file and send it through electronic mail along with short biographies and photographs for all the authors. Authors need to pay the publication fee. The author(s) will be responsible for proof-reading the paper. All copyright ownership of the paper will belong to the Journal once it is published. There are six issues a year for this Journal and reviewing results will be provided within six month for most of the submitted manuscripts. Details of electronic submission are shown in the journal homepage.

Topics of interest to JIT include but not limited to:

 • Broadband Networks
 • Electronic service systems (Internet, Intranet, Extranet, E-Commerce, E-Business)
 • Network Management
 • Network Operating System (NOS)
 • Intelligent systems engineering
 • Government or Staff Jobs Computerization
 • National Information Policy
 • Multimedia systems
 • Network Behavior Modeling
 • Wireless/Satellite Communication
 • Digital Library
 • Distance Learning
 • Internet/WWW Applications
 • Telecommunication Networks
 • Security in Networks and Systems
 • Cloud Computing
 • Internet of Things (IoT)
 • IPv6 related topics are especially welcome

Announcements

 

Special Issue: Selected manuscripts from “IEEE International Conference on Consumer Electronics – Taiwan, 2019”

 

Selected manuscripts from “IEEE International Conference on Consumer Electronics – Taiwan, 2019”

Manuscript Submission Deadline: July 31, 2019

 
Posted: 2019-06-11 More...
 

Special Issue: “The 9th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2019)”

 

Selected manuscripts fromThe 9th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2019)”

Manuscript Submission Deadline: September 30, 2019


 
Posted: 2019-04-09 More...
 

Special Issue: Edge Computing – The New Frontier of IoT and 5G Applications

 
Submission due: 31 July, 2019  
Posted: 2019-03-28 More...
 

Special Issue: “14th EAI International Conference on Communications and Networking in China (Chinacom 2019)”

 

Selected Manuscripts from “14th EAI International Conference on Communications and Networking in China (Chinacom 2019)”

Manuscript Submission Deadline: January10, 2020

 
Posted: 2019-03-19 More...
 

Special Issue: “Emerging Techniques and Applications for 5G Networks and IoT Systems”

 

Outstanding papers will be selected from those accepted by and presented in BWCCA 2018 & 3PGCIC 2018. Each selected paper ought to be substantially extended, with at least 40% of difference from its conference version.

Manuscript submission deadline: January 20, 2019

 
Posted: 2018-08-21 More...
 
More Announcements...

Vol 20, No 2 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Fei-Qiang Liao, Jian-Feng Wang, Jian Shen
PDF
323-331
Junyue Qu, Dan Wu, Yanshan Long, Wendong Yang, Yueming Cai
PDF
333-344
Yi-Wen Liao, Yueh-Min Huang, Yong-Ming Huang, Zhi-Yuan Su, Chun-Wang Wei
PDF
345-352
Chen-Yang Cheng, Iuon-Chang Lin, Hao-Ju Wu
PDF
353-358
Shireen Tahira, Ata Ullah, Humaira Ashraf, Muhammad Sher
PDF
359-367
Dingda Yang, Xiangwen Liao, Jingjing Wei, Guolong Chen, Xueqi Cheng
PDF
369-377
Yung-Yao Chen, Chih-Hsien Hsia, Kuan-Yu Chi, Bo-Yan Chen
PDF
379-387
Changhui Yang, Jingya Sun
PDF
389-398
Anwar ul Haque, Tariq Mahmood, Muhammad Saeed
PDF
399-407
Haibin Yu, Chongyang Shi, Yu Bai, Chunxia Zhang, Ryan Hearne
PDF
409-421
Zhenhua Huang, Zhenqi Zhao, Jiujun Cheng
PDF
423-433
Kang-Min Chien, Tzong-Chen Wu, Tainyi Luor
PDF
435-446
Sai Zou, Yuliang Tang, Yanglong Sun
PDF
447-456
Der-Chen Huang, Ying-Yi Chu, Wei-Ming Chen
PDF
457-470
Ter-Feng Wu, Pu-Sheng Tsai, Nien-Tsu Hu, Jen-Yang Chen, Jhih-Jie Jheng
PDF
471-482
Peng Jiang, Zhongjian Le, Juling Ding, Yong Guo, Changhoon Lee
PDF
483-489
Ming Lyu, Jie Zhang, Lei Liu, Yuming Bo, Fengjun Xiao
PDF
491-507
Zeyu Sun, Longxing Li, Xiaofei Xing, Zhiguo Lv, Neal N. Xiong
PDF
509-520
Fengting Yan, Jinyuan Jia, Yonghao Hu, Qinghua Guo, Hehua Zhu
PDF
521-532
Yang Yu, Zhi-wen Qian, Lei Zhang, Bo Xue, Zhu-yang Chen
PDF
533-543
Jie Li, Liyan Zhang, Xiaojian Feng, Kuankuan Jia, Fanbei Kong
PDF
545-553
Nianchun Deng
PDF
555-562
Aimin Yang, Xiaolei Yang, Weixing Liu, Yang Han, Huiqi Zhang
PDF
563-572
Jinshuan Peng, Lei Xu, Zhenya Yu, Yiming Shao, Jin Xu
PDF
573-580
Xunli Fan, Xiaoyun Zhang, Feifei Du
PDF
581-587
Jing Di
PDF
589-597
Liang Chen, Qinyou Hu, Qifei Zou
PDF
599-606
Huijie Yang, Wenying Zheng, Tianqi Zhou, Xin Jin, Anxi Wang
PDF
607-615
Jiani Zhang, Debiao He, Neeraj Kumar, Kim-Kwang Raymond Choo
PDF
617-627
Meng-Fan Xu, Xing-Hua Li, Mei-Xia Miao, Cheng Zhong, Jian-Feng Ma
PDF
629-636
Dawei Li, Jianwei Liu, Qianhong Wu, Zhenyu Guan
PDF
637-650