Vol 15, No 6 (2014)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Sinchai Kamolphiwong, Supitchaya Chanpong, Thossaporn Kamolphiwong
PDF
881-891
Cheng-Yeh Chen, Te-Cheng Hsu, Hsin-Te Wu, John Y. Chiang, Wen-Shyong Hsieh
PDF
893-902
Si Yu, Xiaolin Gui, Xuejun Zhang, Jiancai Lin, Min Dai
PDF
903-915
Wan Tang, Ximin Yang, Jingcong Li, Zilong Ye
PDF
917-928
Ping Guo, Jin Wang, Xue Hua Geng, Chang Seob Kim, Jeong-Uk Kim
PDF
929-935
Moon Kwon Kim, Hyun Jung La, Soo Dong Kim
PDF
939-947
Feiyi (Aaron) Tang, Jing He, Yong Tang, Zewu Peng, Luyao Teng
PDF
949-962
Jiuyang Tang, Xiang Zhao, Bin Ge, Weidong Xiao, Haichuan Shang
PDF
963-974
Yonghong Yu, Can Wang
PDF
975-984
Yun Wei Zhao, Willem-Jan van den Heuvel, Xiaojun Ye
PDF
985-994
Yu-Shian Chen, He-Ming Ruan, Chin-Laung Lei
PDF
999-1011
Songwen Pei, Gang Chen, Shile Zhang, Baifeng Wu, Naixue Xiong
PDF
1013-1023
Dehua Chen, Changgan Shen, Yue Li, Jiajin Le, Chunming Rong
PDF
1025-1032
Quan Zhou, Deqin Xiao, Yi Tang, Chunming Rong
PDF
1033-1041
Xiang-Han Zheng, Nan Chen, Zheyi Chen, Chun-Ming Rong, Guo-Long Chen, Wen-Zhong Guo
PDF
1043-1050
Minho Park, Ji-Hoon Yun, Seung Yeob Nam
PDF
1051-1058
In-Yong Jung, Byong-John Han, Chang-Sung Jeong, Seungmin Rho
PDF
1059-1067
Taenam Cho, Seung-Hyun Seo, Ilsun You
PDF
1069-1081