Vol 15, No 2 (2014)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Al-Sakib Khan Pathan, Rashid A. Saeed, Mohamed Ali Feki, Nguyen H. Tran
PDF
145-147
Shih-Wu Liang, Hsi-Peng Lu, Ting-Kuei Kuo
PDF
149-162
Chun-Chuan Yang, Yi-Ting Mai, Jeng-Yueng Chen, I-Wei Lin
PDF
163-173
Shin-Jer Yang, Chun-Hsiu Cheng
PDF
175-184
Hong Luo, Jia-Long Mi, Yan Sun
PDF
185-196
Yu-Hao Chuang, Chien-Lung Hsu
PDF
197-201
Yun-Lei Sun, Xiu-Quan Qiao, Bo Cheng, Si-Da Xue, Jun-Liang Chen
PDF
203-214
Soobum Cho, Sang Kyu Park
PDF
215-220
Chun-Hung Richard Lin, Tai-Wei Kuo, Ying-Chih Lin
PDF
221-228
Mon-Yen Luo
PDF
229-240
Guang Cheng, Hua Wu
PDF
241-248
Theis Solberg Hjorth, Rune Torbensen, Per Printz Madsen
PDF
249-260
Wei Peng, Wen-Ping Deng, Yu-Jing Liu, Feng Zhao, Xiao-Feng Hu
PDF
261-271
Xiang-Lin Wei, Guo-Min Zhang, Jian-Hua Fan, Zi-Yi Lu, Ming Chen, Ran Li
PDF
273-284
Zhen-Yun Zhuang, Pan Zhou
PDF
285-296
Chun-Ying Huang, Shang-Pin Ma, Ming-Lun Chang, Chin-Hsiang Chiu, Ting-Chun Huang
PDF
297-305
Fan-Hsun Tseng, Li-Der Chou, Hua-Pei Chiang, Wei-Jen Yu
PDF
307-316
Kuan-Yu Lin, Hsi-Peng Lu
PDF
317-324