Vol 14, No 6 (2013)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Zhi-Wei Yan, Hua-Pei Chiang, Yong-Jin Park, Xiao-Dong Lee, Yueh-Min Huang
PDF
867-880
Young-Sik Jeong, Jae-Yong Lee, Jong-Hyuk Park
PDF
881-887
Wei-Song He, Rui Dai, Guang-Min Hu
PDF
889-894
Jin Wang, Xiao-Qin Yang, Bin Li, Sung-Young Lee, Seo-Khee Jeon
PDF
895-902
Yoon-Su Jeong
PDF
903-917
Chuan-Chun Wu, Chang-Chun Li, Chin-Feng Tsai
PDF
919-928
Tao Gao, Guo Li, Jie Hou
PDF
929-934
Fong-Hao Liu, Hsiang-Fu Lo, Liang-Chu Chen, Wei-Tsong Lee
PDF
935-945
Jian Shen, Wen-Ying Zheng, Jin Wang, Yu-Hui Zheng, Xing-Ming Sun, Sung-Young Lee
PDF
947-952
Wei-Tsong Lee, Ming-Zhi Wu, Hsin-Wen Wei, Fang-Yi Yu, Yu-Sun Lin
PDF
953-962
Jian-Hang Liu, Yu-Ming Ge, Jing-Ping Bi, Shi-Bao Li, Lei Guo
PDF
963-971
Wen-Jie Yan, Qiang Wang, Yi Shen, Qi-Tao Han
PDF
973-984
Shih-Yeh Chen, Yueh-Min Huang
PDF
985-996
Jisu Park, Heon-Chang Yu, Eun-Young Lee
PDF
997-1005