Vol 14, No 1 (2013)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Jian-Cheng Ye, Mounir Hamdi
PDF
1-12
Pelin Angin, Bharat Bhargava
PDF
13-19
Fong-Hao Liu, Hsiang-Fu Lo, Sheng Chieh Juan, Wei-Tsong Lee, Jen-Chi Liao
PDF
21-30
Khaled H. Salah, Jamil M. Hamodi, Zubair A. Baig, Fahd. Al-Haidari
PDF
31-44
Ssu-An Lo, Chiun-Chieh Hsu, Shu-Ming Hsieh, Wei-Ming Chen
PDF
45-55
Long-Chang Zhang, Chu Qing
PDF
57-69
Fan Wu, Hsiao-Hui Li, Yao-Tien Wang, Ming-Lun Tsai
PDF
71-80
Ji-Dong Zhao, Xin-Gang Liu
PDF
81-88
Yen-Ting Chen, Juei-Hsin Wang
PDF
89-98
Ok-Hue Cho, Won-Hyung Lee
PDF
99-106
Yong-Min Kim, Myeong-Su Kang, Cheol-Hong Kim, Jong-Myon Kim
PDF
107-115
Remous-Aris Koutsiamanis, Pavlos S. Efraimidis
PDF
117-126
Li-Jun Yan, Wei-Min Zheng, Shu-Chuan Chu, John F. Roddick
PDF
127-132
Mong-Fong Horng, Yi-Ting Chen, Chih-Cheng Lo, Tien-Szu Pan, Bin-Yih Liao, Chin-Shiuh Shieh
PDF
133-143
Yan-Feng Zhang, Xiao-Fei Xu, Ying-Qun Liu, Xu-Tao Li, Yun-Ming Ye
PDF
145-151
Zhong Zhang, Qun Ding
PDF
153-159
Shen Wang, Xia-Mu Niu
PDF
161-167