Vol 12, No 6 (2011)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Zhangbing Zhou, Han-Chieh Chao, Sami Bhiri, Lei Shu, Manfred Hauswirth
PDF
833-854
Bor-Jiunn Hwang, I-Shyan Hwang, Hsin-Hao Chang
PDF
855-864
Bo Cheng, Xiao-Xiao Hu, Jun-Liang Chen
PDF
865-873
I-Ching Hsu, Yuan-Kwei Tzeng, Der-Chen Huang
PDF
875-886
Kuo-Hui Yeh, N. W. Lo, Enrico Winata
PDF
887-897
Chien-Min Wang, Hsi-Min Chen, Chun-Chen Hsu, Jonathan Lee
PDF
899-909
Wei-Tien Hung, Heng-Yih Liu, Shi-Woei Lin
PDF
911-919
Jian-Bo Chen
PDF
921-929
Shou-Chih Lo, Wei-Kun Lu
PDF
931-940
Kai-Di Chang, Yi-Wei Ma, Jiann-Liang Chen, Yueh-Min Huang, Mona Azama Puar
PDF
941-949
Guo-Ming Fang, Jim-Min Lin, Zeng-Wei Hong, De-Sheng Chen, Wei-Tsong Lee
PDF
951-969
Yunsick Sung, Kyungeun Cho
PDF
971-980
Yang Shi, Jie Lin, Cheng Zhang
PDF
981-993
Mohamed Soliman, Christian Guetl
PDF
995-1005
Matthias Koch, Tamás Krisztin
PDF
1007-1014
Rita Kuo, Chang-Kai Hsu, Maiga Chang, Jia-Sheng Heh
PDF
1015-1024