Vol 10, No 2 (2009)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Dominic Battré, Odej Kao
PDF
83-93
Ching-Long Yeh, Yi-Chun Chen
PDF
95-102
Ching-Lung Chang, Tung-Li Lin
PDF
103-109
Shiu-Li Huang, Yu-Hsiang Tsai
PDF
111-118
Jehn-Ruey Jiang, Yu-Li Huang, Shun-Yun Hu
PDF
119-125
Yuan Gao, Yuan-Chun Shi, Xin Xiao
PDF
127-135
Hsin-Chuan Chen
PDF
137-143
Li-Jung Kuo, Chin-Feng Fan, Swu Yih, Yung-Yu Kao, Ching-Ting Lin
PDF
145-153
Shyong-Jian Shyu, Chun-Chieh Chuang, Ying-Ru Chen, Ah-Fur Lai
PDF
155-161
I-Shyan Hwang, Zen-Der Shyu, Jhong-Yue Lee, Zun-Long Huang
PDF
163-172
Chiou-Ting Tseng, Chang-Biau Yang, Hsing-Yen Ann
PDF
173-178
Chao-Chin Wu, Lien-Fu Lai, Yu-Shuo Chang
PDF
179-186
Chun-Che Huang, Wen-Yau Liang, Yu-Hsin Lai, Yin-Chen Lin
PDF
187-193