Vol 24, No 6 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Ying Liu, Yong Li, Ming Wen, Wenjing Zhang
PDF
1177-1187
Fanghui Zha, Yong Wang, Liqiang Mao, Jin Liu, Xue Wang
PDF
1189-1197
Hailong Yang, Tian Xia, Zeyu Xia, Dayong Zhai
PDF
1199-1209
Feng Wang, Jing Zheng, Jiawei Zeng, Xincong Zhong, Zhao Li
PDF
1211-1220
Jingliang Chen, Chenchen Wu, Shuisheng Chen, Yi Zhu, Bin Li
PDF
1221-1228
Yang Deng, Bangchao Wang, Zhongyuan Hua, Yong Xiao, Xingfu Li
PDF
1229-1239
Jiakang Tang, Lin Cui, Zhiwei Zhang
PDF
1241-1248
Yanxiang Geng, Liyi Zhang, Yong Zhang, Zhixing Li, Jiahui Li
PDF
1249-1262
Hao Yan, Yanan Liu, Dandan Huang, Shuo Qiu, Zheng Zhang
PDF
1263-1271
Shyi-Tsong Wu
PDF
1273-1286
Cheng-Wen Yao, Dah-Kwei Liou
PDF
1287-1296
Hongting Tang, Yanlin Zhang, Xianyun Lin, Lanteng Wu
PDF
1297-1306
Fanqi Meng, Wenying Cheng, Jingdong Wang
PDF
1307-1317
Jian Li, Zhen Zhang, Yue Pan, Ming-Yu Gu, Guang-Jie Han
PDF
1319-1327
Huibin Wang, Ming Chen, Xianglin Wei
PDF
1329-1341
Du Chen, Deyun Gao, Wei Quan, Chuan Heng Foh, Hongke Zhang
PDF
1343-1352
Syuan-You Chen, Shih-Wen Jiang, Whai-En Chen
PDF
1353-1360
Han-Ying Kao, Chien-Hao Lan, Chia-Hsien Hsu
PDF
1361-1368
Hong Shi, Leiyi Gao, Ruixin Zhang, Junzhu Wang, Hongxia Deng
PDF
1369-1377
Yujie Zhang, Yuyang Hou, Luning Cao, You Xiong, Qian Huang
PDF
1379-1389