Vol 16, No 2 (2015)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Wei-Hsiu Chen, Chiang-Lung Liu, Der-Kuo Tung, Fong-Hao Liu
PDF
179-187
Jieh-Ren Chang, Yow-Hao Jheng, Chia-Hui Chang, Chi-Hsiang Lo
PDF
189-200
Hong Liu, Bin Hu, Philip Moore
PDF
201-210
Yao-Jung Yang, Hsiang-Yang Chen
PDF
211-221
Martin M. Weng, Yung-Hui Chen, Jason C. Hang, Timothy K. Shih, Hui-Huang Hsu
PDF
223-244
Chiu-Ching Tuan, Yi-Chao Wu
PDF
245-254
Long-Chang Zhang, Xiao-Xia Zhang, Yan-Hong Yang
PDF
255-266
Chih-Chien Kao, Po-Sheng Chiu, Tzung-Shi Chen, Ting-Wei Hou
PDF
267-275
Ren-De Huang, Shu-Yu Kuo, Yao-Hsin Chou
PDF
277-287
Yi-Hsing Chang, Bo-Kai Chen
PDF
289-299
Dan Liao, Gang Sun, Hong-Fang Yu, Vishal Anand
PDF
301-315
Yong-Jun Ren, Jian Shen, Jin Wang, Jin Han, Sung-Young Lee
PDF
317-323
Fei Xu, Fang-Ming Liu, Peng Yin, Hai Jin
PDF
325-333
Kan Zheng, Han-Lin Meng, Lu Hou, Kai Lin, Long Hu
PDF
335-342
Xiao-Wei Xu, Tao Jiang, Lu Pu, Tony Z. Qiu, Yu Hu
PDF
343-350
Yu-Jun Ma, Yin Zhang, Ong Mau Dung, Ran Li, Da-Qiang Zhang
PDF
351-362
Li-Mei Peng, Long Hu
PDF
363-368