Vol 16, No 1 (2015)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Hai-Feng Zhang, Fei Xiong, Yun Liu, Han-Chieh Chao
PDF
1-10
Rung-Shiang Cheng, Lee-Wei Chang, Ting-Wei Hou
PDF
11-18
Yi-Li Huang, I-Long Lin, Fang-Yie Leu, Jung-Chun Liu, Fuu-Cheng Jiang, William Cheng-Chung Chu, Chao-Tung Yang
PDF
19-33
Hsiang-Yi Huang, Yung-Hui Li, Jim-Min Lin, Don-Lin Yang
PDF
35-45
Li-Ya Tseng, Shun-Sheng Wang, Shu-Ching Wang, Kuo-Qin Yan
PDF
47-60
Gang Wang, Chun-Hong Zhang, Xiao-Feng Qiu, Zhi-Min Zeng
PDF
61-73
Sameer Qazi, Rashida Ali Memon, Adnan Ahmed Farooqui
PDF
75-83
Der-Chen Huang, Kun-Ding Hung, Ting-Wei Hou, Yung-Kuan Chan
PDF
85-93
Xun-He Yin, Shun-Li Zhao, Zihuai Lin, Hao Zhang, Michael Thomas Browne
PDF
95-105
Yan Zou, Hong Xie, Liangtian Wan, Guangjie Han
PDF
107-119
Siu-Tsen Shen
PDF
121-127
Jerry Chun-Wei Lin, Guo-Cheng Lan, Tzung-Pei Hong, Yueh-Yun Wang
PDF
131-138
Garrett Hayes, Hamzeh Khazaei, Khalil El-Khatib, Carolyn McGregor, J. Mikael Eklund
PDF
139-149
Zixue Cheng, Jun-Bo Wang, Neil Y. Yen, Joseph C. Tsai, Tongjun Huang
PDF
151-161
Susmit Bagchi
PDF
163-170
Jian Shen, Hao-Wen Tan, Jin Wang, Jin-Wei Wang, Sung-Young Lee
PDF
171-178