Vol 12, No 5 (2011)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Sang Oh Park
PDF
679-684
Zheng-Hong Wu, Zhi-Ting Zhu, Maiga Chang
PDF
685-698
Zhao-Wei Wang, Man-Gui Liang, Wen-Kang Jia, Yaw-Chung Chen
PDF
699-710
Kijung Yi, Minho Han, Jong Hyuk Park
PDF
711-716
Taikyeong Jeong, Hyenug Kim, Youngcheol Oh, Youngseok Song, Seung Hyong Rhee
PDF
717-724
Hee Suk Seo, Jin Kwak
PDF
725-732
Young-Baek Kim, Sang-Yong Rhee
PDF
733-740
Chengti Huang, Houjun Wang, Rueywen Liu
PDF
741-744
Yuanping Li, Jun Wang, Ling Feng, Wenwei Xue
PDF
745-756
Shangguang Wang, Qibo Sun, Hua Zou, Fangchun Yang
PDF
757-768
Ning-Ning Lu, Hong-Ke Zhang, Yao-Chung Chang, Han-Chieh Chao
PDF
769-780
Yi-Hsing Chang, Bo-Kai Chen
PDF
781-788
Heng-Kui Wu, De-Yun Gao, Hong-Ke Zhang
PDF
789-800
Lin-Huang Chang, Hung-Chi Chu, Tsung-Han Lee, Jiun-Jian Liaw, Chau-Chi Wang
PDF
801-812
Tz-Heng Hsu, You-Sheng Liang
PDF
813-824
Hochul Lee, Hyun Yoe
PDF
825-831