Vol 17, No 3 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

I-Jan Wang, Guanling Lee, Sheng-Lung Peng, Yi-Chun Chen
PDF
401-407
Sen Wang, Jun Bi, Jianping Wu
PDF
409-420
Yuanquan Shi, Renfa Li, Xiaoning Peng, Guangxue Yue
PDF
421-429
V. Raji, N. Mohan Kumar
PDF
431-441
Jian Shen, Haowen Tan, Sangman Moh, Ilyong Chung, Jin Wang
PDF
443-455
Yueh-Min Huang, Ming-Hui Tsai
PDF
457-467
Fang Zhou, Jun Liu, Tse Chang
PDF
469-481
Gang Zhao, Shu-li Gong, Ying-bao Yang, Min Lin
PDF
483-493
Jingjing Hu, Xiaolei Chen, Yinyin Cao, Liehuang Zhu
PDF
495-502
Yujing Zeng, Mingshuang Jin, Jiawei Li
PDF
503-513
Chen-I Huang, Shing-Sheng Guan
PDF
517-521
Ting-Cheng Chang, Hui Wang, Suyi Yu
PDF
523-530
Chih-Yung Chen, Jih-Fu Tu, Chien-Min Ou
PDF
531-536
Chun-Hung Liu, Chang-Franw Lee, Hsiang-Lien Lee
PDF
537-543
Dong-Liang Lee, Lawrence Y. Deng, Tzu-Ching Lin
PDF
545-550
Bing-Chang Chen, Her-Tyan Yeh, Tsung-Hsien Yu
PDF
551-558
Wen-Hao Tsai, Yan-Ting Lin, Kuan-Rung Lee, Yau-Hwang Kuo
PDF
561-569
Cheng-Zen Yang, Wei-Chen Kao, Chao-Yuan Lee
PDF
571-579
Nadiyah Johnson, Sheikh Iqbal Ahamed, Piyush Saxena, Chih-Hung Chang, Tse-Chuan Hsu
PDF
581-588
Yu Chin Cheng, Jung-Sing Jwo, Ching-Tsorng Tsai
PDF
589-597
Win-Tsung Lo, Ruey-Kai Sheu, Shyan-Ming Yuan, Guo-Heng Luo
PDF
599-607
Kuang-Han Tai, Mei-Juan Chen, Xin-Zhi Li
PDF
609-618