Vol 17, No 1 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Bohao Feng, Hua-Chun Zhou, Guang-Lei Li, Hong-Ke Zhang, Han-Chieh Chao
PDF
1-10
Yen-Wen Chen, Po-Yin Liao, Bo-Tsuang Huang
PDF
11-18
Yu-Cheng Chien, Ming-Chi Liu, Ting-Ting Wu, Chia-Hung Lai, Yueh-Min Huang
PDF
19-27
Kuo-Cheng Yin, Pei-Chun Tsai, Hsin-Chieh Wang, Don-Lin Yang, Jung-Pin Wu
PDF
29-37
Li-Ming Zheng, Jian-Cheng Li, Hong-Yi Wang, Xiang-Hua Zeng
PDF
39-51
Cheng-Hsien Lin, Ren-Hung Hwang, Jeng-Farn Lee, Chuan-Kang Ting
PDF
53-62
Keng-Mao Cho, Chun-Wei Tsai, Chu-Sing Yang
PDF
63-71
Soobum Cho, Sang Kyu Park
PDF
73-79
Ming Luo, Siqin Wang, Jun Hu
PDF
81-89
Chun-Hung Liu, Chang-Franw Lee, Hsiang-Lien Lee
PDF
93-97
Min-Bin Chen
PDF
99-102
Ko-Chun Chen, Chia-Sui Wang
PDF
103-107
Guo-Hua She, Artde Donald Kin-Tak Lam
PDF
109-115
Jing-Ning Chen, Fen-Lin Liu, Fan Zhao, Guang Zhu, Shi-Chang Ding
PDF
119-127
Hai-Duong Le, Xiaoyan Xu, Qiang Wang, Li Li, Chin-Chen Chang
PDF
129-135
Chao-Chao Sun, Jin-Song Wang, Pei-Zhong Lu
PDF
137-145
Feng-Yong Li, Wei-Min Wei
PDF
147-155
Shuai-Wei Zhang, Xiao-Yuan Yang, Wei-Dong Zhong, Yue-Chuan Wei
PDF
157-166