Vol 16, No 7 (2015)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Chin-Feng Lai, Sherali Zeadally, Jian Shen, Ying-Xun Lai
PDF
1157-1168
Jianhong Zhang, Pengyan Li
PDF
1169-1175
Chin-Ling Chen, Ming-Shaw Lu, Jian-Wei Li, Changqing Gong, Liang Zhao
PDF
1177-1188
Ying-Dar Lin, Ren-Hung Hwang, Raghavendra Kulkarni, Chinyang Henry Tseng, Chun-Hung Hsu
PDF
1189-1199
Jiun-Huei Ho, Hong-Chi Shih, Jeng-Shyang Pan
PDF
1201-1210
Branimir Trenkić, Dragan Mitić, Aleksandar Lebl, Žarko Markov
PDF
1211-1217
Chao-Hsi Huang, Yen Chung Shih, Yu-Jyun Ciou
PDF
1219-1226
Wei-Ting Cho, Yi-Wei Ma, Yueh-Min Huang
PDF
1227-1238
Bin Wen, Jian Li, Guchuan Zhu, Dongshan Huang
PDF
1239-1250
Hao Yu, Haihang Wang
PDF
1251-1257
I-Shyan Hwang, Tzu-Jui Yeh, Bor-Jiunn Hwang, Ching-Hu Lu, Jhong-Yue Lee
PDF
1259-1270
Ruijuan Zheng, Mingchuan Zhang, Qingtao Wu, Wangyang Wei, Chunlei Yang
PDF
1271-1282
Chih-Ho Chou, Kuo-Yu Tsai, Tzong-Chen Wu
PDF
1283-1289
Jie Yan, Yu Lu, Li-yun Chen
PDF
1291-1297
Chenyang Zhang, Di Wu, Ryan Wen Liu, Naixue Xiong
PDF
1301-1319
Zhaofang Yang, Guangyuan Liu
PDF
1321-1328
Ying Gao, Jiajie Duan, Wanneng Shu
PDF
1329-1338
Chen Guo, Yuelan Liu, Ming Huang
PDF
1339-1349
Fan Lin, Jianbin Xiahou, Wenhua Zeng
PDF
1351-1366