Vol 16, No 6 (2015)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Jin-Fang Jiang, Guang-Jie Han, Li Liu, Xu Jiang, Jian-Feng Huang
PDF
945-955
Ruei-Yuan Chang, Sheng-Lung Peng, Guanling Lee, Chia-Jung Chang
PDF
957-962
Bor-Jiunn Hwang, I-Shyan Hwang, Chien-Yao Chiu
PDF
963-975
Rui Guo, Qiao-Yan Wen, Zheng-Ping Jin, Hua Zhang, Jing Zhao
PDF
977-985
Xiao-Lin Xu, Hai Jin, Song Wu, Xiao-Long Wu, Yuan Li
PDF
987-997
Nai-Yue Chen, Yun Liu, Zhen-Jiang Zhang
PDF
999-1004
Shi Dong, Wei Liu, Ding-Ding Zhou, Ying-Chun Qi
PDF
1005-1014
Jian-Qun Cui, Neal N. Xiong, Li-Bing Wu, Ke-Ming Jia
PDF
1015-1022
Yong-Long Zhang, Bin Li, Zhi-Qiu Huang, Jin Wang, Jun-Wu Zhu
PDF
1023-1031
Jie-Feng Guo, Guo-Zhong Chen, Lian-Fen Huang, Han-Chieh Chao
PDF
1033-1047
Saehoon Kang, YongYoon Shin, Sunhee Yang, Wonyong Yoon
PDF
1051-1064
Sang-Chul Kim
PDF
1065-1078
Shehzad Amir, Kyungtae Kim, Young-June Choi
PDF
1079-1087
Mostafa Zaman Chowdhury, Yeong Min Jang
PDF
1089-1098
Yih-Haw Jan
PDF
1099-1108
Cheng Hu, Yun Wang
PDF
1111-1119
Ya-Li Wang, Yi-Fei Wei, Ying-Lei Teng, Mei Song, Xiao-Jun Wang
PDF
1121-1131
Meina Song, Haihong E, Jun-Jie Tong
PDF
1133-1143
Hao-Ran Xu, Yu-Qing Sun
PDF
1145-1155