Vol 16, No 5 (2015)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Hsin-Chin Chen, Kuo-Kuang Huang, Chia-Cheng Hsu, Yueh-Min Huang
PDF
767-775
Jung-Shyr Wu, Ruu-Sheng Huey
PDF
777-788
Yi Qi Gui, Hwang Kyu Choi
PDF
789-799
Chien-Cheng Lin, Chin-Chun Chang, Deron Liang
PDF
801-810
Yun Liu, Wei-Guo Yuan
PDF
811-815
Manar Mohaisen, Anastasia Razinkova
PDF
817-824
Jin Wang, Yi-Quan Cao, Bin Li, Sung-Young Lee, Jeong-Uk Kim
PDF
825-832
Telung Pan, Ting-Cheng Chang
PDF
835-839
Ko-Chun Chen, Chia-Sui Wang, Hsin-Yi Shih, Kuei-Shu Hsu
PDF
841-846
Chih-Chang Shen
PDF
847-855
Chao-Huang Wei, Chin-Chan Fang
PDF
857-862
Jong-Ho Shin, Yoo-Kun Cho, Seong-Bae Eun, Young-Sun Yun, Jin-Man Jung
PDF
865-875
Zhi-Wei Wang, Zhuan-Zhuan Chu
PDF
877-883
Zhi-Guo Chen, Ho-Seok Kang, Sung-Ryul Kim
PDF
885-891
Luo-Bing Dong, Tao He, Li Zhang, Geng-Ze Sun, Jia-Yi Shao
PDF
895-904
Heng Zhang, Yan-Li Liu, Neal N. Xiong, Muhammad Imran, Athanasios V. Vasilakos
PDF
905-914
Luo-Kai Hu, Nai-Xue Xiong, Chao Liang, Jin Liu
PDF
915-922
Hai-Feng Lin, Di Bai, Anna Jiang, Yun-Fei Liu
PDF
923-931
Jun Shang, Naixue Xiong, Runze Wan, Bo Guo
PDF
933-943