Journal of Internet Technology


Journal Sponsorship

MOENDHU

The Journal of Internet Technology (JIT) accepts original technical articles in all disciplines of Internet Technology & Applications. Manuscripts are submitted for review with the understanding that they have not been published elsewhere. Each author is advised to submit the manuscripts, typewritten, double-spaced , in ps, doc, or pdf formats to the executive editor for review. Original drawing need not be sent until the paper is accepted. Once accepted, the manuscript should be submitted as a Microsoft Word or other WORD-processing file and send it through electronic mail along with short biographies and photographs for all the authors. Authors need to pay the publication fee. The author(s) will be responsible for proof-reading the paper. All copyright ownership of the paper will belong to the Journal once it is published. There are six issues a year for this Journal and reviewing results will be provided within six month for most of the submitted manuscripts. Details of electronic submission are shown in the journal homepage.

Topics of interest to JIT include but not limited to:

 • Broadband Networks
 • Electronic service systems (Internet, Intranet, Extranet, E-Commerce, E-Business)
 • Network Management
 • Network Operating System (NOS)
 • Intelligent systems engineering
 • Government or Staff Jobs Computerization
 • National Information Policy
 • Multimedia systems
 • Network Behavior Modeling
 • Wireless/Satellite Communication
 • Digital Library
 • Distance Learning
 • Internet/WWW Applications
 • Telecommunication Networks
 • Security in Networks and Systems
 • Cloud Computing
 • Internet of Things (IoT)
 • IPv6 related topics are especially welcome

Announcements

 

Special Issue: "Machine Learning Algorithms for Self-organizing Peer-to-Peer (P2P) Network"

 
 • Manuscript submission deadline: November 1, 2018
 
Posted: 2018-08-31 More...
 

Special Issue: Selected papers from “2018 International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2018)”

 
Selected papers from “2018 International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2018)” should submit by December 31, 2018.  
Posted: 2018-08-30 More...
 

Message: 2017 SCIE Impact Factor

 
The newest IF for JIT has been released and is 1.301 (2017).  
Posted: 2018-07-04
 

Special Issue: Selected Papers from “COMPUTATIONAL APPROACHES IN CLOUD BASED IoT”.

 
Selected Papers from Special Issue on “COMPUTATIONAL APPROACHES IN CLOUD BASED IoT”.  

Manuscript submission deadline: 10th August 2018

 
Posted: 2018-07-10 More...
 

Special Issue: Selected papers from "The 2018 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC 2018)"

 
Selected Manuscripts from "The 2018 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC 2018)" submission deadline: March 01, 2019  
Posted: 2018-03-30 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 4 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Yonglei Yao, Jiezhong Zhu, Jingfa Liu, Neal N. Xiong
PDF
969-980
Lin-Chih Chen
PDF
981-993
Ming-Fong Tsai
PDF
995-1002
Aleksandar Jevremovic, Nenad Ristic, Mladen Veinovic, Goran Shimic, Natasa Stanisic
PDF
1003-1014
Qussai Yaseen, Yaser Jararweh, Khanh Nguyen Viet
PDF
1015-1022
Hui Zhang, Min Wang, Longxiang Yang, Hongbo Zhu
PDF
1023-1030
Guobing Zou, Zhimin Zhou, Mei Zhao, Sen Niu, Yanglan Gan
PDF
1031-1042
Tsung-Hung Lin, Cheng-Chi Lee, Chia-Hao Chang
PDF
1043-1053
Minsu Park, Heesoo Kang, Seungsoo Baek, Seungjoo Kim
PDF
1055-1061
Wei Xiong, Qiong Gu, Bing Li, Zhao Wu, Lei Yuan
PDF
1063-1074
Haichang Gao, Ping Wang, Jeff Yan, Mengyun Tang, Fang Cao
PDF
1075-1088
Li Zhang, Hui Pan, Beilei Wang, Liyong Zhang, Zhangjie Fu
PDF
1089-1098
Haibin Yu, Chongyang Shi, Bai Yu, Chunxia Zhang, Ryan Hearne
PDF
1099-1110
Jeng-Shyang Pan, Lingping Kong, Tien-Wen Sung, Pei-Wei Tsai, Václav Snášel
PDF
1111-1118
Mohammed I. Alghamdi, Xunfei Jiang, Ji Zhang, Jifu Zhang, Xiao Qin
PDF
1119-1129
Sihyung Lee
PDF
1131-1142
Linjuan Zhang, Lili Wang, Changqing Xu, Chunzheng Tian, Wanting Zhu
PDF
1143-1154
Lin Xiao, Shenghua Xu, Xiaxia Zeng
PDF
1155-1167
Yuhan Su, Lianfen Huang, Chenwei Feng
PDF
1169-1178
Yi Cao, Zhili Zhou, Ching-Nung Yang, Xingming Sun
PDF
1179-1186
Lizhi Xiong, Zhengquan Xu
PDF
1187-1193
Ilsun You, Hsing-Chung Chen, Fang-Yie Leu
PDF
1195-1197
Yongjin Park, Taeyong Park, Jeong Hyun Yi
PDF
1199-1208
Baojiang Cui, Xiaohui Jin, Peilin Shi
PDF
1209-1217
Yan Peng, Bo Liu, Baokang Zhao, Chunqing Wu, Wanrong Yu
PDF
1219-1227
Taek-Young Youn, Ku-Young Chang, Kyung Hyune Rhee, Sang Uk Shin
PDF
1229-1240
Chia-Hsin Cheng, Yi Yan, Yung-Fa Huang
PDF
1241-1250
Kuo-Hui Yeh, Chunhua Su, Jiageng Chen, Nai-Wei Lo
PDF
1251-1252
Gang Sheng, Chunming Tang, Wei Gao, Ying Yin, Yunlu Cai
PDF
1253-1261
Jia-Ning Luo, Ming-Hour Yang, Cho-Luen Tsai
PDF
1263-1272
Fei Zhu, Xiaoling Tao, Chao Lin, Wei Wu
PDF
1273-1284